Adatkezelés:

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelését illetően az alábbi tájékoztatást adjuk az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE ALAPJÁN.

 

A weboldal szövegi és képi tartalma a LOCALL Europe Kft. tulajdonát képezi, annak engedély nélküli felhasználásával jogsértést követ el, mely jogsértéssel kapcsolatosan vállalatunk feljelentést tehet az illetékes hatóságoknál és jogorvoslatért fordulhat az illetékes bíróságokhoz.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.addelonline.hu weboldal adatkezelését szabályozza, mely weboldal a LOCALL Europe Kft – ADD EL ONLINE  divíziójaként üzemel.

 

Adatkezelés:

 

A személyes adatok védelme érdekében az ADD EL ONLINE weboldala titkosítást használ.

Az ADD EL ONLINE  által elkészített weboldalak titkosítását a megrendelő kérésének megfelelően biztosítjuk, partnereink közreműködésével.

Adatait bizalmasan kezeljük, szándékosan nem kerülnek kívülálló, illetéktelen fél kezébe semmilyen formában és semmilyen körülmények között. 
A rendszerünkből az adatainak törlését/módosítását bármikor díjmentesen kérheti, a kapcsolattartás során megadott e-mail címről.
Ehhez küldjön üzenetet az [email protected] és az [email protected] címekre.

 

 

Adatkezelést végző:

szervezet neve

levelezési cím

e-mail

Locall

Europe Kft.

3033 Rózsaszentmárton, Ady

Endre utca 8

 

[email protected]

[email protected]

 

 

A Locall Europe Kft ADD EL ONLINE divíziója az Ön kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad az Ön számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja Önt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i)
 • adattovábbítás jogalapja
  · az adatkezelés időtartama

 

Ön kérelmezheti, hogy a Locall Europe Kft ADD EL ONLINE  divíziója bármikor, díjmentesen törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

 

 

 

 

1.: VÁSÁRLÁSHOZ, JELENTKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS:

 

a; Általánosan kezelt személyes adatok:

 

Személyes adatok:

Az adatkezelés célja(i)

Név/Cégnév:

A kapcsolatfelvételhez, illetve a vásárláshoz és jelentkezéshez szükséges.

Számlázási cím/Székhely:

Szerződésekhez és a számla kiállításához szükséges.

Telefonszám:

Kapcsolattartáshoz szükséges.

Számlaszám:

Szerződésekhez és a számla kiállításához szükséges.

Cégjegyzék szám:

Szerződésekhez és a számla kiállításához szükséges.

Adószám:

Szerződésekhez és a számla kiállításához szükséges.

E-mail cím:

Kapcsolattartáshoz szükséges.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje.
A számviteli bizonylatok esetében 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok módosítását, törlését, melyet érintett az alábbi módon tud kérelmezni:
E-mail cím: [email protected] , [email protected]
Postai cím: 3033 Rózsaszentmárton, Ady Endre utca 8

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

Tájékoztatjuk, hogy sikeres megrendeléséhez a személyes adatok megadása kötelező, mely a Megrendelő hozzájárulásán alapul.
Az adatszolgáltatás elmaradása sikertelen megrendeléshez vezet.


 

b; Telefonos konzultáció során kezelt adatok:

Személyes adatok:

Az adatkezelés célja(i)

Teljes név:

A kapcsolatfelvételhez, illetve a vásárláshoz és jelentkezéshez szükséges.

E-mail cím:

Kapcsolattartáshoz szükséges.

Milyen jellegű hirdetést használ jelenleg?

A vállalkozásának szélesebb körű megismeréséhez szükséges.

Mi a jelenlegi legnagyobb akadály, amely visszafogja Önt a növekedésben?

A vállalkozásának szélesebb körű megismeréséhez szükséges, illetve, hogy Ügyfeleink igényeit maximálisan megértsük.

Mit gondol, a következő 3 hónapban melyik lehetőség eredményezné a legnagyobb növekedést a vállalkozása számára?*

A vállalkozásának szélesebb körű megismeréséhez szükséges, illetve, hogy Ügyfeleink igényeit maximálisan megértsük.

Hány új érdeklődőt szeretne havonta?

A vállalkozásának szélesebb körű megismeréséhez szükséges, illetve, hogy Ügyfeleink igényeit maximálisan megértsük.

Mekkora a jelenlegi havi bevétele?

A vállalkozásának szélesebb körű megismeréséhez szükséges, illetve, hogy Ügyfeleink igényeit maximálisan megértsük.

Mekkora a havi bevétel célja?

A vállalkozásának szélesebb körű megismeréséhez szükséges, illetve, hogy Ügyfeleink igényeit maximálisan megértsük.

Mi jellemzi legjobban Önt?

A vállalkozásának szélesebb körű megismeréséhez szükséges, illetve, hogy Ügyfeleink igényeit maximálisan megértsük.

Az Ön vállalkozásában mekkora egy átlagos vásárló élettartam értéke? (lifetime value)

A vállalkozásának szélesebb körű megismeréséhez szükséges, illetve, hogy Ügyfeleink igényeit maximálisan megértsük.

Mekkora Önnek a havi marketing költségvetése?

A vállalkozásának szélesebb körű megismeréséhez szükséges, illetve, hogy Ügyfeleink igényeit maximálisan megértsük.


Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje.
A számviteli bizonylatok esetében 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok módosítását, törlését, melyet érintett az alábbi módon tud kérelmezni:
E-mail cím: [email protected] , [email protected]
Postai cím: 3033 Rózsaszentmárton, Ady Endre utca 8

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

 

2.: Tárhely, domain-szolgáltató

 

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Cégadatok

 • Cégnév: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Adószám: 23495919-2-41
 • EU-s közösségi adószám: HU23495919
 • Cégjegyzékszám: 01-09-968314
 • Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)
 • IBAN bankszámlaszám: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005
 • SWIFT kód: CIBHHUHB

 

Az adatkezelés célja: A weboldal megfelelő működtetése.


Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig.

 

Kezelt adatok köre: Az ügyfél által megadott valamennyi személyes adat. 1. PANASZKEZELÉS:

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról

felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5

évig kell megőrizni.

 

Személyes adatok:

Az adatkezelés célja(i)

Név/Cégnév:

A kapcsolatfelvételhez, illetve a vásárláshoz és jelentkezéshez szükséges.

Számlázási cím/Székhely:

Szerződésekhez és a számla kiállításához szükséges.

Telefonszám:

Kapcsolattartáshoz szükséges.

Számlaszám:

Szerződésekhez és a számla kiállításához szükséges.

Cégjegyzék szám:

Szerződésekhez és a számla kiállításához szükséges.

Adószám:

Szerződésekhez és a számla kiállításához szükséges.

E-mail cím:

Kapcsolattartáshoz szükséges.Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok módosítását, törlését, melyet érintett az alábbi módon tud kérelmezni:
E-mail cím: [email protected], [email protected]
Postai cím: 3033 Rózsaszentmárton, Ady Endre utca 8

 

Tájékoztatjuk, hogy sikeres panasztételhez a személyes adatok megadása kötelező, mely a Megrendelő hozzájárulásán alapul.
Az adatszolgáltatás elmaradása sikertelen panasztételhez vezet.

 

 

 

 

 1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
 2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 4. Az adatkezelés időtartama: Az adatok törlésének határideje:

Süti típusa: Munkamenet sütik.

Adatkezelés időtartama: A látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Kezelt adatkör: connect.sid

 

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások

menüjében.

Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos

célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az

előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése:

 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az adatkezelő által kezelt,

továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat

jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

 

Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az

adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, kötelesek vagyunk bejelenteni a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet.

 

Az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatjuk az érintetteket az

adatvédelmi incidensről honlapunkon keresztül.

 

Az adatvédelmi incidensekről Társaságunk az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos

intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 

az érintett személyes adatok köre;

az érintettek köre és száma;

az adatvédelmi incidens időpontja;
az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;

az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

 

A nyilvántartásban szereplő adatokat az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig

megőrizzük.

 

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

 

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: [email protected]